Herbetiz bultan ya kodek!

Pazartesi, Ocak 5

2008-2009 güz dönem ilk final gecesi özeti

Rengi şeffaf ya da soluk sarıdır
Mavi yıldız, sarı yıldız.
Plajioklas mikroliti,
Alkali feldspat kristali.
Bir kuş kadar hür olsam,
Ortopiroksen grubu.
Yorulmadan yaşasam.
Klinopiroksen grubu.
Olivin-Kriştaynit CaFeSiO4
Krişnacı adam zeytin yer.
Hmm.
Kristal içinde farklı yapıda toplanmaya,
Eksolüsyon denir.
Komün kurmuş iyonlar.
Alek alek boom boom!
Sertlik: 6,5 Ö.A.:3,9
Spissartin - Spartalı olsa
Uvertin - Üvercinka okur
Flodosipoit - Florian eski oda arkadaşı
Siba siba sib siba.
Serpantin yağ cilalıdır.
Hmm.
Yatıyorum lan ben!

Hiç yorum yok: